top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Çfarë tregojnë numrat e presionit të gjakut për ty?
Këto statistika janë për të rriturit dhe adoleshentët. Mjekut i nevojiten dy ose më shumë kontrolle, në mënyrë që të bëjë një matje të saktë të presionit të gjakut.


Lloji i Presionit të gjakut


Normal

Në rrezik për presion të lartë të gjakut

Presion i lartë i gjakut

Presion i lartë i gjakut më i rëndë

Vizitoni mjekun sa më shpejt të jetë e mundur


Niveli më i lartë

(Sistolik)


Më pak se 120

120-129

130-139

140 ose më shumë

Mbi 180


Niveli më i ulët

(Diastolik)


Më pak se 80

Më pak se 80

80-89

90 ose më shumë

Mbi 120


Burimet: Kolegji Amerikan i Kardiologjisë, Shoqata Amerikane e Zemrës, përditësuar.


0 comments
bottom of page