top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Aktiviteti fizik mund të përmirësojë dëshirën seksuale tek meshkujt


Aktiviteti fizik i rregullt ka një numër të konsiderueshëm efektesh pozitive për shëndetin dhe për seksualitetin. P.sh. në 2015 u krye një studim në një grup meshkujsh të cilët po merrnin një terapi privimi androgjenik (që redukton nivelet e testosteronit, me pasoja të rëndësishme mbi seksualitetin). U arrit në përfundimin se aktiviteti fizik kishte përfitime që ndihmonin pjesëmarrësit për t'u përballur me efektet e terapisë, të tilla si rënia e dëshirës seksuale dhe shqetësimi për imazhin e trupit të tyre.0 comments
bottom of page