top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Dhuna obstetrikale

Dr. Uarda Ismaili mjek specialist obsteter-gjinekolog:


“Ky shkrim i kushtohet të gjitha grave që kanë lindur me mua, por vecanërisht mjekëve dhe mamive që kanë në dorë ta lehtësojnë këtë akt kaq sublim.”


Dhuna obstetrikale:


Lindja konsiderohet si një nga procestet më të bukura, por gjithashtu duket si një kalim i pashmangshëm i dhimbjes për gratë. Megjithatë, vitet e fundit, është shfaqur një ndërgjegjësim i ri që po fillon të vendosë në qendër shëndetin dhe dinjitetin e grave pikërisht në këtë moment kaq delikat. Lindja e fëmijës është klasifikuar gjithmonë një moment në jetën e femrës, i lidhur me një fenomen natyror dhe njëkohësisht të mrekullueshëm. Ajo që duket e sigurt, së bashku me këtë konceptim, është vuajtja e natyrshme që i nënshtrohet gruas në këtë rrethanë. Nga stereotipet kulturore te motivimet ideologjike dhe fetare, me kalimin e kohës në fakt është konsoliduar gjithnjë e më shumë ideja se ishte legjitime, e tolerueshme dhe normale që çdo grua të përjetonte dhimbje në këtë moment të ekzistencës së saj. Mirëpo, në këtë ide, e cila është vetëm në dukje e padëmshme, qëndron origjina e një qëndrimi të caktuar, i cili ka vënë fundin përpara dhe ka privilegjuar "instrumentin", pra trupin, shëndetin dhe dinjitetin e gruas, duke çuar në formimin e një sistemi që është shpesh e dëmshme dhe mosrespektuese për nevojat dhe dëshirat e grave.


Vetëm vitet e fundit një ndërgjegjësim gjithnjë në rritje për rolin dhe dinjitetin e gruas në botë dhe në shoqëri ka çuar në një rishikim të mënyrës së qasjes dhe të jetuarit të këtij momenti intensiv në jetën femërore. Dhe ajo që deri vonë konsiderohej legjitime, normale dhe e pranueshme është parë me parametra të rinj, të cilët më në fund vendosin në radhë të parë gratë dhe shëndetin e tyre. Kjo është arsyeja pse sot, më në fund, po fillojmë të flasim për një fenomen që është mbajtur i fshehur dhe konsiderohet tabu për një kohë të gjatë: dhunën obstetrikale.


ÇFARË ËSHTË DHUNA OBSTETRIKALE Termi dhunë obstetrikale i referohet një sërë abuzimesh fizike, verbale dhe psikologjike të pësuar nga gratë gjatë shtatzënisë dhe lindjes, ose më përgjithësisht në situata obstetriko-gjinekologjike që nuk lidhen domosdoshmërisht me momentin e lindjes. Më konkretisht, kategoria e dhunës obstetrikale përfshin një sërë manovrash, procedurash dhe ndërhyrjesh të dhimbshme dhe invazive, jo gjithmonë të nevojshme, shpesh të kryera pa anestezi, pa pëlqimin e informuar apo respektimin e privatësisë së gruas në fjalë.


Natyra emergjente dhe si të thuash "e dhunshme" tipike për gjendjen e para-lindjes dhe lindjes na ka bërë gjithmonë gabimisht ta konsiderojmë dhimbjen si një fakt, të natyrshëm dhe të pashmangshëm, në këto rrethana. Për një kohë shumë të gjatë, në fakt, episodet e sotme që i atribuohen dhunës reale obstetrike u ngatërruan si një

procedurë normale dhe një pasojë normale e përvojës së lindjes së fëmijës, e konsideruar si një traumë fizike e përkohshme e nevojshme dhe e domosdoshme për të siguruar vazhdimësinë e specieve. Për ta thënë edhe më qartë, për vite me radhë ajo që ndodhi në sallën e lindjes, menjëherë para se të dëshmonte mrekullinë e madhe të jetës, ishte disi e justifikuar dhe e nevojshme, pikërisht në emër të atij qëllimi më të lartë. Fizika e gruas në atë kohë ishte mbi të gjitha një instrument jete dhe, si i tillë, nuk i nënshtrohej vëmendjes dhe ndjeshmërisë së veçantë. Me kalimin e kohës, për fat të mirë, kuptuam se trupi i femrës, i thirrur në atë moment për të manifestuar një qëllim përfundimtar më fisnik, nuk pushoi, as në atë moment të ketë të drejtën e respektit të plotë për integritetin, shëndetin dhe dinjitetin e vet. Pikërisht nga këtu lindi koncepti i dhunës obstetrikale, i konsideruar si një shkelje e vërtetë e të drejtës së shëndetit dhe integritetit të trupit të gruas dhe për t'u konsideruar në të gjitha aspektet si dhunë me bazë gjinore.


Janë të shumta procedurat obstetriko-gjinekologjike që mund të etiketohen nën emrin e dhunës obstetrike dhe në shumicën e rasteve të konsideruara gabimisht procedura normale dhe legjitime.


Thelbi i çështjes qëndron pikërisht në këtë fjali: "më pak e dhimbshme e mundshme". Edhe në një eksperiencë traumatike dhe të dhimbshme siç është lindja, ajo që duhet siguruar për gruan është dhimbja më e vogël e mundshme.


Në origjinën e dhunës obstetrike ka edhe arsye të natyrës mjekësore dhe organizative, të diktuara nga kushtet jo optimale të punës, duke përfshirë mungesën e personelit, fluksin e pacientëve, mungesën e infrastrukturës adekuate dhe turne shumë të gjata dhe rraskapitëse. të cilat kanë lehtësuar një qasje më pak të ndjeshme dhe respektuese ndaj shëndetit dhe dinjitetit të grave.


0 comments
bottom of page