top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Epidemia, Endemia, Pandemia

Epidemia

Epidemia është një sëmundje, që ndikon në një numër të madh njerëzish brenda një komuniteti, popullsie ose rajoni.


Endemia

Një sëmundje përkufizohet si endemike, kur vazhdon të jetë e pranishme brenda një zone gjeografike të caktuar, por ndikimi i saj është i menaxhueshëm.


Pandemia

Pandemia është një epidemi më e madhe.

Pandemia mbulon disa vende ose përhapet nga një kontinent në tjetrin.
0 comments
bottom of page