Epidemia, Endemia, Pandemia

Epidemia

Epidemia është një sëmundje, që ndikon në një numër të madh njerëzish brenda një komuniteti, popullsie ose rajoni.


Endemia

Një sëmundje përkufizohet si endemike, kur vazhdon të jetë e pranishme brenda një zone gjeografike të caktuar, por ndikimi i saj është i menaxhueshëm.


Pandemia

Pandemia është një epidemi më e madhe.

Pandemia mbulon disa vende ose përhapet nga një kontinent në tjetrin.
0 comments