top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Femrat që kanë marrëdhënie seksuale më shpesh kanë një përqendrim më të mirë


Në një studim të kryer në një grup femrash heteroseksuale, u studiuan marrëdhëniet midis aktivitetit të tyre seksual dhe funksionimit të tyre kognitiv (aftësisë për t’u përqendruar). U vërejt, se femrat të cilat raportuan se kanë marrëdhënie seksuale më shpesh, kishin performancë më të mirë për detyra të ndryshme, veçanërisht ato të përqendruara në kujtesën dhe mësimin.

Në një studim të vitit të kaluar, që u zhvillua tek gratë midis 50 dhe 90 vjeç, u konstatua se ato që kishin një jetë seksuale më aktive, mund të shëronin kujtimet e të kaluarës më lehtë.0 comments
bottom of page