top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Në dhjetë vitet e fundit është dyfishuar numri i personave LGBT

Në Shtetet e Bashkuara, Agjencia Gallup, zhvilloi një sërë pyetësorësh në shkallë kombëtare, në të cilët ai i pyeste të anketuarit, nëse ata e identifikonin veten si lesbike, homoseksualë, biseksualë dhe/ose transgjinorë. Rezultatet tregojnë, se si numri i njerëzve LGBT ka shkuar vazhdimisht në rritje, aq shumë, sa që përqindja e tyre ka kaluar nga 3.5% në vitin 2012 në 7.1% në vitin 2022: më shumë se dyfishi.

Më konkretisht, në 2022, 4% e amerikanëve identifikohen si biseksualë, 2.5% si homoseksualë ose lesbike, 0.7% si transgjinorë dhe 0.3% e etiketojnë me prirje të çuditshme.


Për më tepër ka dallime të mëdha përgjithësuese. Identifikohen si LGBT:

- 20.8% (të lindur në mes të viteve 1997 dhe 2002);

- 10.5% (të lindur në mes të viteve 1981 dhe 1996);

- 4.2% (të lindur në mes të viteve 1965 dhe 1980);

- 2.6% (të lindur në mes të viteve 1946 dhe 1964);

- 0.8% (të lindur para vitit 1946).
0 comments
bottom of page