top of page
  • Trupi dhe Shëndeti

Për të rinjtë, burimi kryesor i informacionit rreth seksualitetit janë miqtë e tyre

Sipas një studimi, për të rinjtë, burimi kryesor i informacionit rreth seksualitetit janë miqtë e tyre


Adoleshentët bisedojnë shpesh me miqtë e tyre për të marrë më shumë informacion rreth seksualitetit.

Miqtë në fakt, sipas Rassmusen dhe kolegëve të tij, përbëjnë burimin e parë dhe kryesor të informacionit mbi seksualitetin. (rezultat ky nga 63% e të intervistuarve)

Vendin e dytë sipas 61% të intervistuarve, ( kishin mundësi të zgjidhnin më shumë se nje opsion), ishin videot porno.


Miqtë dhe videot porno, janë burimet që adoleshentët përdorin për të marrë informacion rreth edukimit seksual.

0 comments
bottom of page